Mireille Mathieu
EL CANT DELS OCELLS


En veure despuntar
El major lluminar
En la nit més ditxosa,
Els ocellets cantant,
A festejar-lo van
Amb sa veu melindrosa.
Els ocellets cantant,
A festejar-lo van
Amb sa veu melindrosa.

L'àliga imperial
Se'n vola cel adalt,
Cantant amb melodia,
Dient: "Jesús és nat,
Per treure'ns del pecat
I dar-nos alegria".
Dient: "Jesús és nat,
Per treure'ns del pecat
I dar-nos alegria".

Cantava el passarell:
"Oh, que hermós i que bell
És l'infant de Maria!"
I li respon el tord:
"Vençuda n'és la mort,
Ja naix la vida mia!"
I li respon el tord:
"Vençuda n'és la mort,
Ja naix la vida mia!"


À la page des textes de Mireille Mathieu
À la page des textes