Mireille Mathieu
AKA-TONBO (AGAPON)


Yuyake koyake no aka-tonbo
Owarete mitano wa itsu no hi ka?

Yama no hatake no kuwa no mi wo
Kokago ni tsunda wa maboroshi ka?


À la page des textes de Mireille Mathieu
À la page des textes