Dalida
JYU HACHI NO KARE WA

P. Sevran, S. Lebail - P. Auriat, Gefingal, 1972


Jyu hachi no kare wa
Dokoka osanakute iiotoko
Watashino
Kokoroni ai ga moetano wa
Natsunohiyo.
Kaminoke naoshite
Masukara tsukeruto warau kare.
Kawaii konohito
Watashiwa yuu wa ku shitemitai.
Jyu hachi no kare wa
Aino kotobanado hitokotomo.
Soshite eigayara
Atarashii uta no hanashitate.
Soreyorimohayaku anataga
Hoshiito iunodesu.
Subarashii nedoko
Watashino ueni wa aoisora.
Jyu hachi no kare wa
Unuboretsu yokute wakasadake
Youhuku kitatoki watashiwa
Samishisani naiteita.
Koushite konomama
Hanaretakuwanai sorenanoni
Heikinakaoshite anohitowa
Aaitta sayonara.
Kaminokenaoshite
Masukaratsukeruno kusenanoyo
Toshino higakinado
Wasurete itanone


À la page des textes de Dalida
À la page des textes