Dalida
GIRMIÞTI ON SEKIZ YAÞÝNDA

S. Lebrail - P. Sevran - P. Auriat - N. Baþer


Girmiþti on sekiz yaþýnda
Güzel çocukçasýna
Erkek mi erkek
Mevsimlerden yazcasýna
Sonbahar gecelerimi
Saydým baka baka
Bir düzenverdim saçýma
Bir kara sürdüm kaþýma
Kahkaha attý
Yaný yaþýma yanaþtý
Çýkartayým diye baþtan
Verirdim aþktan
Girmiþti on sekiz yaþýnda
Aþka neden veremezdim
Bu kazancýna
Konuþmazdý bile aþktan
Boþ laf gibi geliyordu
Anmak sevdadan
Ýstiyorum seni dedi
Biliyordu sinemada
Aþýklara saman-
-lýklar seyran hazýr yatak
Hayretler içinde kaldým
Göðe bir daldým
Girmiþti on sekiz yaþýnda
Davrandý küstahcasýna
Duyarsýzlýktan
Giyinirken o bir yandan
Anladým yalnýzlýðýmý
Ben yenilmiþtim
Gitmeseydi diye diye
Býraktým onu geriye
Kýmýldamadan
Fena deðil dedi bana
Gençliðinin o cehenem
Tam saflý ýla
Bir düzenverdim saçýma
Bir kara sürdüm kaþýma
Alýþtým artýk
Bu iþi ben unutmuþtum
Ýki kat daha yaþlýydým.


À la page des textes de Dalida
À la page des textes